IMG_0595

Està clar! Som el que mengem! Dels hàbits alimentaris que emprem en el nostre dia a dia dependrà que la nostra pell o en aquest cas el nostre cabell llueixin sans i bonics. Vols saber quins són els súper aliments que poden ajudar-te a aconseguir-ho?

TOMÀQUET. És ric en licopè, una substància antioxidant que crea una barrera protectora contra l’envelliment.

KIWI. Conté una gran quantitat de vitamina C; és per aquest motiu que ajuda al nostre cos a absorbir millor el ferro. El que és tradueix en un cabell més sa i fort.

OUS. De gran valor nutritiu, constitueixen una important font proteica. El que fa que el fol·licle pilós del cabell sigui més fort i resistent.

LLEGUMS. Contenen una gran quantitat de proteïnes d’origen vegetal, per la qual cosa al contrari que les proteïnes d’origen animal, afavoreixen la digestió. A demés la riquesa de les seves proteïnes i àcids nucleics són capaços de renovar les cèl·lules per a una beneficiosa salut capil·lar.
Está claro! Somos lo que comemos! De los hábitos alimentarios que empleemos en nuestro día a día dependerá que nuestra piel o en este caso nuestro cabello luzcan sanos y bonitos. ¿Quieres saber cuáles son los súper alimentos que pueden ayudarte a conseguirlo?

TOMATE . Es rico en licopeno, una sustancia antioxidante que crea una barrera protectora contra el envejecimiento.

KIWI . Contiene una gran cantidad de vitamina C ; es por este motivo que ayuda a nuestro cuerpo a absorber mejor el hierro . Lo que se traduce en un cabello más sano y fuerte.

HUEVOS . De gran valor nutritivo, constituyen una importante fuente proteica. Lo que hace que el folículo piloso del cabello sea más fuerte y resistente.

LEGUMBRES . Contienen una gran cantidad de proteínas de origen vegetal, por lo que al contrario que las proteínas de origen animal, favorecen la digestión. A demás la riqueza de sus proteínas y ácidos nucleicos son capaces de renovar las células para una beneficiosa salud capilar.

IMG_0688

IMG_0636

IMG_0692

IMG_0600

Fotos: Jordi Pujol