Contact

Publicitat, premsa o qualsevol cosa que vulguis compartir amb mi, escriu-me a:

Publicidad, prensa o cualquier cosa que quieras compartir conmigo, escríbeme a:
For advertiser queries, press or all the things you want to share with me, contact:

comarqueta@hotmail.com

IMG_0548